Таблица размеров

Обхват ладони, в мм Размер
<160 5,0
170 6,0
180 6,5
190 7,0
205 7,5
220 8,0
235 8,5
>250 9,0